Ledningsstöd

Vi erbjuder:

  • Ledningsstöd till skolledare
  • Ledningsstöd till chefer på olika nivåer inom såväl kommunal som privat sektor.
  • Ledningsstöd till kommunledning