Om Oss

Tillsammans har vi ca 35 års erfarenhet av stå för den psykologiska kunskapen i att stödja förskolor, – skolors arbete med elevhälsa på olika nivåer dvs individ, grupp och organisation.  Vi har även mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete, barn, vuxna, familjer inom barn och ungdomspsykiatri, föräldrarådgivning och föräldrautbildning. Samt handledning till familjebehandlare och socialsekreterare.

Kontakta oss gärna för ett möte där vi mer ingående kan diskutera, vårt arbetssätt och utefter era behov skräddarsy möjliga insatser.