Hem

Vi är ett professionellt team med mångårig erfarenhet inom alla våra tjänster och erbjuder Psykologisk Konsultation på ”Individ”, ”Grupp” och ”Systemnivå”. Vi erbjuder även handledning inom dessa tre områden samt ger även föreläsningar.

Med psykologisk konsultation avser vi att under begränsad tid och under en öppen samt jämbördig relation, gemensamt utforska dilemman som uppstått i det system  en människa lever i. Vi arbetar på uppdrag av ledning med att för ledare, team eller enskilda personer, föra in psykologisk kompetens i deras yrkesutövning.

Vi arbetar även på uppdrag av dig som privatperson, för mer information  ”Tjänster” Behandling, rådgivning och utredning

För mer information se ”Tjänster” och Referenser

Mvh.
Psykologiskkonsultation