Konsultation

Psykologiska konsultation 


Med psykologisk konsultation avser vi att under begränsad tid och under en öppen samt jämbördig relation, gemensamt utforska dilemman som uppstått i det system,  en mäniska lever i. Vi arbetar på uppdrag av ledning med att för ledare, team eller enskilda personer, föra in psykologisk kompetens i deras yrkesutövning.


Ett viktigt instrument och ett viktigt mål i konsultation är det jämlika och ömsesidiga förhållandet mellan konsult och konsultand.  Konsulten kan stundtals ha ett högt tempo, tänka högt och även skissa under samtalets gång. Ett mål i detta är bl a att på ett professionellt vis skapa ett gemensamt område för nyfiket utforskande och förståelse.

I stället för att hamna i rollen som expert blir denna kunskap ett tillägg till konsultandens. De ideér som faller ut under konsultationen är ej tvingande utan konsultanden kan fritt välja att förkasta eller ta till sig delar av materialet.