Föräldrarådgivning

Vi lever i en tid då krav på barn och föräldrar inte sällan är högt ställda. Under senare år har en hel del föräldrastöd modeller vuxit fram dit allt fler föräldrar söker sig. Att bli förälder är i sig en stor förändring som innebär stor glädje, frågor om förhållningssätt, egen tillräcklighet samt många utmaningar.

Genom att tillsammans med en professionell part reflektera över de handlings- och tankemönster som förekommer i samspelet mellan vuxna och barn, kan du  utveckla ditt föräldraskap.

Vi erbjuder såväl enstaka tillfällen samt längre kontakter gällande föräldrarådgivning.

 

ABC – Alla barn i centrum

http://www.allabarnicentrum.se/

 

Elio Bussli och Christer Gulbrandsen är utbildade kursledare i ABC.

 

COPE – Community Parent Education Program.

http://www.svenskacope.se/

Elio Bussoli är utbildad kursledare i COPE.

 

Fam-lab. Grundare den danske familjeterapeuten Jesper Juul, Danmark.

http://www.family-lab.se/

Christer Gulbrandsen är utbildad kursledare, Family-lab.

 

Staliga Norska kursledarkursen för förstagångsföräldrar. erbjuds alla norska nyblivna föräldrar.     

http://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/Godt_samliv___kurs_for_nybakte_foreldre/

Christer Gulbrandsen är utbildad kursledare i kursen, förstagångsföräldrar.