Christer Gulbrandsen

B.A. i psykologi (U.I.T.)
Leg. psykoterapeut
Familjeterapeut (systemisk inriktning)
Handledare i psykosocialt arbete
Konsult i psykologisk konsultation

Jag har stor erfarenhet och har genomgående under mina yrkesverksamma år arbetat med individ, familjer och system. Min grundläggande utbildning är psykodynamisk och jag har löpande vidareutbildat mig inom områdena, samt själv metodutvecklat och implementerat metoder, gällande individ, familje och par. Även arbetsgruppsutveckling och förebyggande arbete för barn och unga samt som koordinator/handledare för Kommunens utvecklings-handlednings och konsultations team Tromsö, Norge. Sveriges psykologtidning nr 10. 2008 och Sveriges psykologtidning nr. 7. 2009.

Jag var med och startade upp familjeterapiavdelningen på Huddinge universitetssjukhus 1984-1990. Jag arbetar sedan 1990 som psykoterapeut, familjeterapeut, handledare, konsult i konsultandinriktad fallkonsultation och ABC-instruktör. Min inriktning på handledning är ärendehandledning och processhandledning. Min grundutbildning är skötare, arbetade som det tom 1984, så jag har erfarenhet att jobba på rotnivå. Sedan dess arbetat inom BUP, socialtjänsten och 20 år på utbildningsförvaltningar som förskole-, skolpsykolog med uppdrag som psykoterapeut, handledare, föreläsare och delta i att utveckla Barn och Elevhälsan.

Jag har med min psykologkollega Elio Bussoli på uppdrag av Barn utbildningsnämnden och Socialnämnden i Tyresö nyligen implementerat ”ABC” (Alla Barn i Centrum) i Tyresö kommun 3-12 år och ABC tonår, Sthlm socialförvaltning, PLUS, där vi var med och utvecklade kursmaterialet. Jag utbildar ABC-gruppledare, främst socionomer. Jag håller en utbildning i ”Från jag till Vi” grupputveckling tillsammans med leg. psykologer, Elio Bussoli och Carina Bengtsson. Jag har varit projektledare/koordinator för 3 kommunövergripande projekt. Samt varit medlem i Tyresö kommuns styrgrupp för utsatta barn (TUB) en arbetsmetodik utifrån reflekterande team tänk.

Jag erbjuder handledning och konsultationer till ledningsgrupper, personal inom förskola-skola, socialtjänst, kuratorer, personal inom barn och familjegrupper och liknande och ser fram emot att få möjlighet att träffa och arbeta med er.

Jag tar även handlednings och föreläsningsuppdrag genom https://psykoterapigruppenorion.se/


Medlem av:

EFTA logga
European Family Therapy Association