Behandling, rådgivning och utredning

Som privatperson kan du ta kontakt för kortare och längre uppdrag såsom rådgivning, utredning och behandling.

Som ledningsgrupp kan ni kontakta oss för rådgivning och utredning