Handledning

Utbildning samt handledning till förskole och skolpersonal.


Att utifrån utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi, kunskaper i relationer och samspel, ge pedagoger en ökad praktisk omsättningsbar kunskap om hur de agerar utifrån sina yrkesroller.

Att ge teoretisk förståelse för hur elev och dennes sammanhang ömsesidigt påverkar varandra.

Att tydliggöra gränser och ge deltagare perspektiv på egna och myndigheters olika roller och funktion.

Att ge perspektiv på vad som är möjligt och inte möjligt inom skolans ramar samt hur man på bäst sätt använder de regler som styr verksamheten.