Föreläsningar & Utbildningar

Till skolpersonal och Förskolepersonal i ”Från Jag till VI” grupputveckling. Med tre efterföljande konsultationer och utvärdering. En utveckling av Gunilla Guvå`s modell. Kursen syftar till att tydliggöra konsultation som psykologisk metod och ge kunskaper om hur man såväl bedömer som skapar förutsättningar för konsultation som en interprofessionell samarbetsprocess. Kursdeltagarna verktyg som är användbara för ett konsultativt arbete, framförallt inom i förskola/skola.

Föreläsning Förebyggande arbete i Förskola-, skola ”Hur vi kan bidra till barns positiva utveckling genom att öka friskfaktorer och minimera riskfaktorer”.

ABC-gruppledarutbildning 3-12 år Föräldrastöd https://www.ipsykologi.se/information-om-abc ABC-Instruktör (Alla Barn i Centrum), Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap,

Föreläsning KUTTs konsultationsmodell. För att kvalitetssäkra studieutbudet i pedagogisk och specialpedagogisk handledning och konsultation till studerande på institutet för pedagogik och lärarutbildningen (IPLU) Tromsö Universitet. Samt även till socialpedagogiska instutionen Högskolan i Tromsö.

Föreläsning KUTT modell – Systemisk arbete med föräldrar, barn, personal, socialförvaltning i kris. ”Närsynta aktörer på kollissionskurs”.

Föreläsning Jobbar både for hem och skola – Familjen har nycklarna. Statped skriftsamling nr. 68

Workshop Utredande samtal enligt psykologisk fallkonsultations konsultation.

2020 – 2021. Föreläsning till skolpersonal och Förskolepersonal i ”Från Jag till VI” grupputveckling. Med tre efterföljande konsultationer och utvärdering.

2020-2021. Föreläsning. Förebyggande arbete i Förskolan ”Hur vi kan bidra till barns positiva utveckling genom att öka friskfaktorer och minimera riskfaktorer”.

ABC-träffar i Tyresö Hösten 2015

ABC – Alla barn i centrum.

Vi hälsar alla föräldrar till barn 3-12 år varmt välkomna till en serie med gruppträffar om föräldraskap. På träffarna varvar vi diskussioner, filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling.

Träffar hösten 2015

23/9: Visa kärlek, 7/10: Vara med, 21/10: Visa vägen, 4/11: Välja strider

Plats: Navet, Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 ? Tid: 18:00 – 20:00 Kursledare: Elio Bussoli, leg. psykolog Christer Gulbrandsen, leg. familjeterapeut

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska institutet och Stockholms stad, samt utarbetat i samråd med föräldrar. Träffarna är gratis och vi bjuder på dryck och tilltugg. Vi hoppas att båda föräldrarna kan komma, men om bara en av er kan komma loss så ser vi helst att samma förälder deltar på alla träffarna. Det är inte möjligt att delta endast i en eller ett par träffar. Antalet platser är begränsat. Varmt välkomna till några mycket givande träffar.

http://www.allabarnicentrum.se/

Föresläsningar vår och höst 2013

Föreläsning5 november 2013 ”Föräldraskap, barns självkänsla och samspel mellan föräldrar och barn” Denna föreläsning är en fortsättning på vårens populära föreläsning ”Stärk ditt barns självkänsla”.  Föreläsningen syftar till att skapa ett reflektionsutrymme där vi tillsammans belyser vardagen och praktiska frågor, som rör barns utveckling.  Cafè Bonza, Kvarhjulet, Tyresö kommun.

3 april 2013 ”Stärk ditt barns självkänsla”. Föreläsningen syftar till att skapa ett reflektionsutrymme där vi tillsammans belyser vardagen och praktiska frågor, som rör barns utveckling. Cafè Bonza, Kvarhjulet, Tyresö kommun

Föreläsningar till förskolepersonal i Tyresö kommun, 2009-2011

”Att hålla Svåra samtal”

Universitetet i  Tromsö, kurs i konsultation,  2007 -2009.

”KUTT har utvecklat och gett en konsultations kurs på Tromsö universitet, pedagogiska och specialpedagogiska instutionen (IFPS), samt för sociallärare ”barns psykosocial och psykisk hälsa”.  KUTT har utvecklade en föräldramötesmodell som är mycket uppskattad av personal, föräldrar och deras barn” .

Föreläsningar till all förskolepersonal i Sola stad, 2004-2006.

”Att hålla svåra samtal”