Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolverket: Elevhälsa – 120228


Psykologisk konsultation till förskola och skola


Utifrån ett helhetsperspektiv där bla  rektors arbetsproblem,  relation och kommunikation ingår, avser vi att tillföra en annan kompetens än den som finns i  organisationen. Det primära är att bidra till ökad förståelse, ge verktyg och redskap till att handskas med utvecklingen för det enskilda barnet.  En bieffekt blir även en utveckling i lärmiljön samt för hela organisationen. Vi arbetar med ett grundläggande anknytnings och relationstänkande utifrån ett barn-familj och systemperspektiv.