Omnämnd i media


TV 1 nord, Norge, Barn och jämnställdhetsministern möter KUTT-teamet 21 maj 2009. Sveriges Psykologtidning nr. 7, 2009.

minister och KUTT


Sveriges psykologtidning, artikel om ”Kommunens utvecklings-handlednings och konsultationsteam” Sveriges Psykologtidning nr. 7, 2009.

KUTT i Psykologtidningen nr 7 2009 copy


Utvärdering av Tromsö Kommun`s utvecklings-handlednings och konsultationsteam (KUTT).
https://img8.custompublish.com/getfile.php/909130.1308.tccpwepaax/rapport-evaluering-kutt-3.pdf?return=www.tromso.kommune.no

rapport-evaluering-kutt-1 copy   Rapport-evaluering-artbt-2-11 copy


Sveriges psykologtidning, ”Tromsö skolor får hjälp av ett speciellt akutteam för psykologisk konsultation.” Sveriges Psykologtidning nr. 10 2008

Sveriges Psykologtidning 2008 nr 1001 copy


Kommunens tidning insikten. Kommunens utvecklings-handledning och konsultationsteam anordnar Konferens I Tromsö Norge 2008 ”Alla vill det bästa för föräldrars barn, skolans elev”.

KOnferans Tromsö 11 september 2008 copy


Stadsped skriftsamling, Norge Nr. 68, 2008.  Munthe-Kaas, Bitten: Fagtorget 2007 – Læring i fellesskap, Statped Nord, 2008. KUTT, Kommunens utvecklings, handlednings och konsultationsteam, håller föredrag ”Hemmet har nyckeln till förändring”  http://www.statped.no/Laringsressurs/Statped-skriftserie/

Fagtorget


Norsk Handledarekonferans, 2007. Kommunens utveckling-handlednings och konsultationsteam (KUTT) deltar med en poster och föreläsning.

Stadsped skriftsamling Nr. 53 Johannessen, Terje, Svein Erik Jensen og Sidsel Germeten: Fra klasserom til base – fra refleksjon til handling : en organisasjon i utvikling, Statped Nord, 2007. KUTT omtalas i ett kapitel.  http://www.statped.no/Laringsressurs/Statped-skriftserie/

Fra klasserom til base Stadped01 copy

Tromsö Tromsö Bladet. 2006, 2007, 2008, 2009.

Tromsö kommune. Inblikk, 2006,  2007.


Sveriges psykologtidning, nr, 4. 2004 ”Teamarbete”, skolpsykologerna i Solna stad. http://www.psykologforbundet.se/psykologtidningen/

Psykologtidningen 04 04 Solnapsykologer01 copy