Referenser

  • Elisabet Schulz, Förvaltningschef Barn och Utbildning, Tyresö kommun (2015-2021)

”Christer och Elio har implementerat den kommunövergripande ABC-föräldrastöd (Alla Barn i Centrum), 3-12 år i kommunen och utbildat gruppledare. Kurserna har varit mycket uppskattade och efterfrågan har varit stor. Att bidra till positiv utveckling för Barn och Unga ligger Christer nära hjärtat och det har de bidragit med i stor utsträckning. Christer har stor kompetens, är påläst och håller sig uppdaterade med det senaste inom området. Jag kan varmt rekommendera Christer till liknande uppdrag.”

  • Caroline Eriksson, Chef Centrala Barn och Elevhälsan, Tyresö kommun (2008-2021)

”Christer har varit en tillgång för Barn – Elevhälsan. Han är engagerad och ambitiös med driv och viljan att utvecklas och utveckla Barn och Elevhälsan. Han har arbetat konsultativt med konsultationer och handledning till förskole-, skolpersonal och ledning. Christer har även tillsammans med Elio varit med och utvecklat det manualbaserade materialet till ABC-Tonår (PLUS Socialförvaltningen Stockholm). Han har även varit projektledare för kommunövergripande projektet ”En skola för var och en”. Han är mycket uppskattad och jag ger honom mina bästa rekommendationer.” 

  • Gøril Bertheussen, Rådman Tromsö kommun, Norge och Øystein Lund, chef för Pedagogisk – Psykologisk tjänst, Tromsö kommun, Norge. (2006-2009)

”Christer har varit koordinator för det Kommunövergripande projektet KUTT (Kommunens utvecklings-handlednings och konsultationsteam). Christer har ivaretatt sin funktion som teamkoordinator på erkänt bra sätt och bidragit till goda samarbetsrelationer också inåt i teamet. I tillägg till koordinatorsrollen har Christer hållit kurs/föreläsningar för, grundskolor, helsetjenstens sjuksköterskor, skolors administration i andra kommuner och Högskolan i Tromsö. Christer har med sin kompetens i handledning, relationsbyggande och systemutveckling, gett värdefulla bidrag till utvecklingen av Tromsö skolorna!”

  • Tone Skinningsrud, instituttleder og Jarle Bakke, Fagligansvarlig, Samfunnsvitenskaplige fakultet, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning,  Tromsö universitet, Norge.

”I sammenheng med å kvalitetssikre vårt studietillbud i pedagogisk och specialpedagogisk veiledning, ønsker institutt for pedagogikk og lærerutdanning (IPLU), Universitetet i Tromsø  å inlede sammarbeide med Tromsø  kommuns konsultations, utvikklings och rådgivnings team (KUTT). Hensikten er at kobble veiledningsteori med fagfolks erfaringer og praxis. De erfaringer IPLU har fra tidigere møter med KUTT/PPT er svært positive. I første omgang ønsker IPLU at KUTT et avtalt antall timer forelesninger om sitt arbeid og formidler sentrale problemstillninger til våre studenter. På lengre sikt vil også hospitering være verdifull i arbeidet med å sikkre studiekvaliteten”