Familjeterapi, par och individuell terapi

Vi människor är sociala varelser som lever i språkliga sammanhang (med av miljön, kroppens upplevda erfarenheter) sedan födseln, där anknytning till föräldrar är en livsviktig start i livet och familjen med dess outtalade och uttalade regler samt miljön oftast är vår start i livet.

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt och systemiskt synsätt vilket betyder att det som sker inom oss som individer samspelar och tar sig form i handlingar, tankar och känslor på ett sådant sätt att de ömsesidigt påverkar varandra. Även mellan individerna i en familj samspelar handlingar, tankar och känslor i systemet. Det innebär att jag som terapeut både kan arbeta med det individuella och även systemet av känslor, tankar och handlingar. Samtalen blir möten där man utforskar vad man kan göra annorlunda, vad som är möjligt och omöjligt.

Livscykeln ser ofta ut så att vi som barn kommer till världen och fortsätter efter barndom med tonåren, att finna sin plats som ung vuxen för att sedan bli vuxen och träffa en partner, lämna sitt bo och få egna barn och avslutas med att vi blir äldre och till sist avslutas cirkeln med ålderdomens oundvikliga bortgång.

Jag arbetar med olika teman som dyker upp under livet. Vi lever i en tid då det ställs höga krav på par som nyblivna föräldrar på parförhållandet, socialt, ekonomiska och existentiellt, där de egna referensramarna utmanas vilket kan skapa missförstånd, problem och konflikter – hos individen, mellan paret (de nyblivna föräldrarna), mellan föräldrar och barn.

Exempevis: hur ni som nyblivna föräldrar kan kommunicera på ett konstruktivt sätt, eller existentiella frågor kopplade till er som par eller som individer, hur kan ni hitta nya vägar, titta närmre på ”vad fyller symtomet för funktion” för vem och hur att göra något åt det?

Varför ge problemet simundervisning? Att prova nya sätt att kommunicera för att ömsesidigt lära känna varandra och utvecklas i det blir ett mål, där närvarande, lyhördhet och förutsägbarhet skapar trygghet.

De olika faser av extra belastning som livet ibland bjuder oss; som sjukdom, skilsmässa eller anhöriga blir drabbade av allvarliga händelser som sedan påverkar oss tar sig bland uttryck som trauma, ångest, depression. Barnet, barnet i oss, tonåringen, ung vuxen, vuxen, som par, som förälder kan ha olika behov av stöd och att reflektera och hitta nya vägar. I dessa stunder kan en psykoterapeut vara en möjlig reflektionspartner.

Att arbeta med par och familjeterapi är att föredra när man lever i en relation om ej de individuella svårigheterna är av sådan karaktär att en individualterapi kan rekommenderas.