Föräldrarådgivning

Vi lever i en tid då krav på barn och föräldrar inte sällan är högt ställda. Under senare år har en hel del föräldrastöd modeller vuxit fram dit allt fler föräldrar söker sig. Att bli förälder är i sig en stor förändring som innebär stor glädje, frågor om förhållningssätt, egen tillräcklighet samt många utmaningar.

Genom att tillsammans med en professionell part reflektera över de handlings- och tankemönster som förekommer i samspelet mellan vuxna och barn, kan du  utveckla ditt föräldraskap.

Vi erbjuder såväl enstaka tillfällen samt längre kontakter gällande föräldrarådgivning.

Båda Christer och Elio är utbildade ABC-instruktörer, vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi.

Elio Bussoli är utbildad kursledare i COPE.

COPECommunity Parent Education Program.

Christer Gulbrandsen är utbildad kursledare, Family-lab.

Fam-lab. Grundare den danske familjeterapeuten och författaren, Jesper Juul, Danmark.

http://www.family-lab.se/

Christer Gulbrandsen är utbildad kursledare i kursen, förstagångsföräldrar, gott samliv.

Staliga Norska kursledarkursen för förstagångsföräldrar. erbjuds alla norska nyblivna föräldrar.     

https://www.bufdir.no/familie/tilbud/godt-samliv/